top of page
svadobné portréty

Svadobný príbeh

DOMINIKA & VLADIMÍR

SVADOBNÉ PORTRÉTY

Za svadobnými portrétmi sme išli 30min peši lesnou cestou. Cieľ a fotky určite stály za to. Dominika bola ododlaná a nakoniec to prežili aj svadobné šaty.

S Dominikou a Vladimírom sme tiež fotili svadobné portréty po svadbe. Presnejšie až po ich svadobnej ceste. Zrúcanina hradu Katarínka je vzdiaľená hodinu cesty autom od miesta konania svadby, čo by sme cez svadobný deň iste nestíhali. Okrem toho nás od lokality delila pól hodinová prechádzka lesom, ktorú nevesta nazad absolvovala v svadobných šatách. Prezradím, že sa im nič nestalo.

VEĽKÝ OKAMIH

Každú svadobnú sezónu sa mi pritrafí fotiť viacnárodnostnú svadbu. Aj keď v kostole neodznela kázeň ani obrad vo všetkých jazykoch, všetci boli spojený atmosférou a láskou Dominiky a Vladimíra. 

Atmosféra cirkevného sobášu je za tisíc slov. V kostole sa stretlo hneď niekoľko národností. Nie všetci rozumeli každému slovu, ale všetci cítili lásku Dominiky a Vladimíra.

SVADOBNÁ HOSTINA

Na viacnárodnostnej svadbe sa navzájom predstavujú rôzne zvyky a tradície. Tradičnou Slovenskou tradíciou bolo odčepčenie nevesty

o polnoci.  

Ak by som nevedel, že sa na tejto svadbe stretávajú ľudia až troch národností, nebol by som to uhádol. Je krásne vidieť, ako sa práve na udalostiach ako je svadba stierajú zbytočné rozdiely a ako si ľudia na tej základnej úrovni rozumejú aj bez znalosti jazyka. Vždy som rád, ak môžem fotiť multi národnostnú svadbu.

bottom of page